Kategoria: Okupacja w Warszawie

Wydział Legalizacji i Techniki Oddziału II KG AK – prezentacja Mariusza Olczaka z Archiwum Akt Nowych

Prezentacja została przedstawiona na konferencji naukowej „Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza struktur Polskiego Państwa Podziemnego 1939 – 1945„. Pełny tekst referatu ukaże się w przygotowywanej publikacji materiałów z konferencji. Dokumenty z zasobów Studium Polski Podziemnej i Centralnego Archiwum Wojskowego publikujemy za zgodą tych instytucji.

Rodzina Stanisława Jankowskiego bardzo serdecznie dziękuje Panu Mariuszowi Olczakowi za udostępnienie prezentacji i wielu innych dokumentów dotyczących „Agatona”.

wróć na początek