Kategoria: Współpraca międzynarodowa

Wietnam

Stanisław Jankowski                                                  Warszawa, 23.11.1974
architekt –urbanista

Sprawozdanie z misji IOG (Indochina Operation Group)
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie (skrót)

1.Na zaproszenie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie brałem udział w okresie od 26.10 do 21.11.1974 w pracach IOG w Genewie i w Vietnamie, w zespole w składzie: Olof Stroh Sekretarz Generalny Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, Kierownik IOG, F.Arctander – Kopenhaga, A.Fross – Finlandia, C.Sebastian – Budapeszt, S.Jankowski – Warszawa.
2.Zadaniem Zespołu Ekspertów było rozpoznanie sytuacji mieszkaniowej Północnego Vietnamu w miastach zburzonych przez bombardowanie oraz opracowanie wytycznych do budowy ok. 4000 prefabrykowanych izb mieszkalnych dla ofiar bombardowania.
Po przeprowadzeniu rozpoznania i wymianie poglądów z miejscowymi specjalistami opracowaliśmy wytyczne techniczne, na podstawie których wykonano ok. 4000 prefabrykowanych izb mieszkalnych w Finlandii, Japonii, RFN i Szwecji.
3.Na wniosek IOG i Vietnamskiego Czerwonego Krzyża zostałem powołany na stanowisko koordynatora programu IOG w Vietnamie.
4.W trakcie mego pobytu w Vietnamie – w styczniu – lutym oraz październiku – listopadzie 1974 miałem możność obejrzenia zbudowanych i, znajdujących się w trakcie budowy domków w Hanoi, Haiphong, Nam Dinh, Dang Anh i Vinh Yen. Akcja IOG przebiega pomyślnie i rokuje pełny sukces. Ponad 50% domków jest już zbudowanych i użytkowanych jako mieszkania, szkoły, przedszkola a nawet pawilony szpitalne.
5.Dzięki pomocy PCK mam dużą osobistą satysfakcję z udziału w pomocy dla ofiar bombardowania w Vietnamie, a jednocześnie możności przekazania i upowszechnienia doświadczeń warszawskich w zakresie planowania i odbudowy miast zniszczonych.

Stanisław Jankowski

wróć na początek