Kategoria: Pół wieku później

Pół wieku później

Tekst wygłoszony przez Stanisława Jankowskiego „Agatona” w imieniu żołnierzy AK z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w dniu 8.V.1995 na placu Piłsudskiego

W dniu 19.I.1945 r. generał Okulicki „Niedźwiadek” wydał rozkaz:
„Żołnierze AK daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości i ochrony ludności polskiej przed zagładą.”

W Apelu Porozumienia Żołnierzy AK, w 50-tą rocznicę zwycięstwa nad hitlerowską III Rzeszą czytamy m.in.:

„8 maja 1945 r. po blisko 6 latach na europejskim teatrze działań wojennych zamilkły działa. Państwa sprzymierzone, do których należała także Polska, odniosły zwycięstwo. Radość zapanowała we wszystkich krajach oswobodzonych od niemieckiej tyranii. Polakom uczucie radości mąciła jałtańska zmowa.
Polska była pierwszą ofiarą tej wojny. Napadły na nią dwie największe potęgi militarne ówczesnego świata, złączone sojuszem, którego treścią było nie tylko wykreślenie naszego kraju z politycznej mapy Europy, ale wręcz fizyczne unicestwienie.
Polska nie skapitulowała. Wierna sojuszom, armia polska walczyła na wszystkich frontach. Minęło 50 lat. Zmieniło się oblicze świata. Polska po długim okresie zniewolenia zrzuciła okowy sowieckiego 'protektoratu’”.

Jestem żołnierzem AK, cichociemnym, skoczkiem spadochronowym zrzuconym z Anglii do Polski. Na naszej odznace CC wypisane są dwa słowa „TOBIE OJCZYZNO”. Kiedyś naszym zadaniem była realizacja tego hasła z bronią w ręku i opór wobec sowieckiej okupacji. Dziś – w sztafecie pokoleń – obowiązkiem naszym jest przekazywanie tych dwóch słów następnym pokoleniom Polaków.

wróć na początek