Pomnik Stanisława Jankowskiego „Agatona” w Warszawie

2 sierpnia 2020 roku na skwerze im.Stanisława Jankowskiego „Agatona” w Warszawie, przy skrzyżowaniu ulic Karowej i Browarnej, został odsłonięty jego pomnik. Pomysłodawcą postawienia pomnika jest p.Zbigniew Galperyn Prezes Związku Powstańców Warszawskich. Pomnik zrealizowała Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Autorem pomnika jest Profesor Antoni Janusz Pastwa. 

Dziękujemy wszystkim fundatorom i osobom zaangażowanym w realizację pomnika a także osobom, które swoją obecnością uświetniły uroczystość jego odsłonięcia : powstańcom a wśród nich p. Jerzemu Miziukiewiczowi Wiceprezesowi Związku Powstańców Warszawskich, Prezydentowi Warszawy p.Rafałowi Trzaskowskiemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich p.Adamowi Bodnarowi, reprezentantom Prezydenta, rządu, Parlamentu, Wojewody Mazowieckiego, Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Trybunału Konstytucyjnego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 i wszystkim innym zgromadzonym gościom.  

Dzieci Stanisława Jankowskiego „Agatona”

Aula im. Stanisława Jankowskiego ps. „Agaton”

Pani Agnieszka Bolesta Dyrektor Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA napisała:

„Mając na uwadze niekwestionowane zasługi Stanisława Jankowskiego ps „Agaton” dla Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej, doceniając jego wkład w odbudowę stolicy oraz dostrzegając związek jego służby w Wydziale Legalizacji i Techniki Oddziału II Komendy Głównej AK z obszarem działalności Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, w dniu 29 września 2017 zostaje uroczyście nadane jego imię auli znajdującej się w siedzibie Centrum.”

Rajd Agatona

hm. Stanisław Matysiak HR. z-ca komendanta szczepu wyjaśnia ideę Rajdów Agaton

Rajd Agaton organizowany jest przez harcerski szczep 211 WDHiGZ z Warszawy, który 19.04.2015 roku przyjął imię Stanisława Jankowskiego
ustanawiając go swoim bohaterem i wzorem dla zuchów i harcerzy.


Co roku odbywa się w kwietniu i ma za zadanie pielęgnować imię bohatera środowiska, a także poszerzać wśród młodych ludzi wiedzę o Cichociemnych, historii okupacji w czasie II wojny światowej, a także przybliżyć młodym ludziom znajomość topografii ich rodzinnego miasta.

Termin rajdu związany jest z objęciem przez Stanisława Jankowskiego dowództwa nad Wydziałem Legalizacji i Techniki w Oddziale II Komendy Głównej Armii Krajowej w Warszawie. Każdy rajd polega na poszukiwaniu przez harcerzy ukrytych skrytek, nawiązujących do skrzynek kontaktowych stosowanych przez AK w trakcie okupacji.

Niepisaną regułą rajdu, którą kierują się organizatorzy, jest zasada, by zaskoczyć uczestników nowatorską formą nawiązującą w jakiś sposób do historii Agatona.

Przykładem mogą być nadrukowane na przeźroczystą folię kontury warszawskich budynków i naklejoną obok małą kropką.Po przybyciu na miejsce i ustawieniu się w odpowiednim miejscu należało patrząc przez folię dopasować wydrukowane kontury do tych prawdziwych – gdy to się udało, naklejona kropka wskazywała miejsce ukrycia skrytki.
Miejscem zakończenia każdego rajdu jest okolica grobu StanisławaJankowskiego na Cmentarzu Ewangelickim przy ul.Młynarskiej w Warszawie.

Warszawa, sierpień 2019

Szczep im. Stanisława Jankowskiego

19 kwietnia 2015 roku Szczep Harcerski 211 WDHiGZ Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Warszawa Praga Południe przyjął imię Stanisława Jankowskiego „Agatona”. Uroczystość przyjęcia patronatu odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego.

O wyborze patrona w relacji Komendanta Szczepu phm. Piotra Piskorskiego HR:

Bo wybór bohatera to wcale nie taka prosta sprawa…

Do tematu zdobywania w szczepie bohatera podchodziliśmy kilkakrotnie. Wiedzieć trzeba, że wybór kandydata na bohatera szczepu to proces długi i złożony. Ważne jest, aby osoba której imię miałoby nosić harcerskie środowisko musi mieć piękny, ciekawy życiorys, który cechuje się pozytywnymi wydarzeniami, jego życie i zachowanie winno być wzorem dla członków szczepu. Za każdym razem gdy przystępowaliśmy do prac nad akcją bohater nasze zamiary szybko się kończyły. Chcieliśmy, aby nasz bohater był człowiekiem wyjątkowym, aby był związany z Warszawą (wszak tu jest nasze środowisko). Szukaliśmy pośród literatów, powstańców warszawskich, harcerskich instruktorów, jednak ciągle nie mogliśmy podjąć decyzji, aż do pewnego dnia! Wtedy to phm. Stanisław Matysiak (mój zastępca) przyniósł na radę szczepu (red. spotkanie kadry szczepu) książkę – historię kpt. Stanisława Jankowskiego „Agatona” „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie”, i tak to się zaczęło…

Uroczystość nadania patronatu Szczepu 211 WDHiGZ ZHP w Muzeum Powstania Warsza- wskiego 19.04.2015
Uroczystość nadania patronatu Szczepu 211 WDHiGZ ZHP w Muzeum Powstania Warsza- wskiego 19.04.2015
Adam Drzewoski ps.Benon ps Philips, Krystyna Mamak Komendantka Hufca i hm. Piotr Piskorski 19.04.2015
Adam Drzewoski ps.Benon ps Philips, Krystyna Mamak Komendantka Hufca i hm. Piotr Piskorski 19.04.2015

Kampania Bohater

Na początku było słowo i przez nie wszystko się stało. Od słowa do czynu – po podjęciu decyzji o zdobywaniu imienia kpt. Stanisława Jankowskiego stworzyliśmy roboczy zespół, który odpowiadać będzie za przeprowadzenie całej kampanii. Postanowiliśmy podzielić całość akcji na kilka okresów – tak jak życie Agatona. I tak przed nami były do poznania: życie w przedwojennej Warszawie; szkolenie Cichociemnych w Anglii; praca w okupowanej Polsce; Powstanie Warszawskie oraz praca po wojnie,
czyli odbudowa Warszawy. Każda jednostka (zuchy, harcerze, harcerze starsi i instruktorzy) postawiła sobie zadania, dzięki którym miała poznać każdy z okresów. Zuchy dowiadywały się czym był Mały Sabotaż; harcerze wykonywali skrytki i poznawali historię Agatona, a harcerze starsi robili projekt o Warszawie, a Radą szczepu udaliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie chcieliśmy odnaleźć ślady po Agatonie. Jednak najwięcej wiedzy dostarczyli nam Jego najbliżsi. Phm. Stanisław Matysiak nawiązał kontakt z córką kpt. Jankowskiego. Przed pierwszym spotkaniem obleciał nas trochę strach – jak to będzie. Jednak po przekroczeniu mokotowskiego mieszkania Pani Hanny wszystkie obawy ustąpiły. Poznaliśmy wspaniałych ludzi, którzy z wielką ochotą i radością opowiadali o swoim Ojcu. Czuliśmy się jakbyśmy znali ich od dawna, a nawet jakbyśmy byli częścią ich rodziny.

Zawsze chętni i pomocni, obdarzyli nas wielkim zaufaniem m.in. przekazując pamiątki po Agatonie. Kampania trwała dalej, zbliżał się jednak czas podsumowania i zakończenia. Pierwszą jego częścią był Rajd Agatona organizowany dla harcerzy na Pradze Południe, w czasie którego inne środowiska miały możliwość poznania naszego Bohatera. Rajd, mamy nadzieję będzie organizowany corocznie.

Chusty Szczepu z podobizną St. Jankowskiego
Chusty Szczepu z podobizną St. Jankowskiego
Guziki mundurowe z wizerunkiem Agatona
Guziki mundurowe z wizerunkiem Agatona

Uroczysta gala

W końcu nadszedł ten dzień – 19 kwietnia 2015 r. Spotkaliśmy się w sali konferencyjnej Muzeum Powstania Warszawskiego. Są najbliżsi Agatona (dzieci, wnuki, najbliższa rodzina), jest współtowarzysz broni – Adam Drzewoski ps. Benon, są nasze harcerskie władze, na czele z komendantką hufca phm. Krystyną Mamak, instruktorzy hufca, przyjaciele, nasze rodziny. Na scenie sam. Monika Rosłaniec i pwd. Jan Śmiechowski sprawnie prowadzą spotkanie. Widzimy fragment filmu – dokumentu o Agatonie; następnie już na żywo o współpracy z kpt. Jankowskim opowiada Adam Drzewoski ps. Benon; pojawia się phm. Stanisław Matysiak – opowiada o przebiegu kampanii bohater, o wszystkich działaniach o wzlotach, upadkach. Na scenę wchodzi komendantka hufca; wszyscy wstają – odczytywany jest rozkaz. Komendantka przekazuje akt nadania imienia! Nareszcie – teraz z dumą możemy pisać i wymawiać: Szczep 211 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. kpt. Stanisława Jankowskiego „Agatona”. Później podziękowania, nagrody, tort przygotowany przez pwd. Krystynę Mamak, harcerski krąg. A nam w głowach jeszcze szumią słowa: …nadaję imię kpt. Stanisława Jankowskiego „Agatona”… i tak już będzie – bo historia pisze się na nowo, a my zobowiązujemy się stać na straży pamięci o Agatonie!

Czuwaj!
phm. Piotr Piskorski HR
Komendant Szczepu 211 WDHiGZ im. kpt. Stanisława Jankowskiego „Agatona”
Kwiecień 2015

Agaton – Przejścia Kanałami

Agaton – przejścia kanałami

 

Plik do ściągnięcia

Radiotechnika w konspiracji – film z udziałem Adama Drzewoskiego ps. Benon, Philips

Inżynier Adam Drzewoski żołnierz oddziału Wd68 ps „Benon” , plutonu „Agaton” wspomina przygotowanie w okresie poprzedzającym Powstanie radioodbiorników dla przyszłych Powstańców a także swój udział w Powstaniu Warszawskim. Te radioodbiorniki mogłyby zmienić tak wiele….

Zapraszamy do obejrzenia filmu.