Kategoria: dodane,Upamiętnienia

Rajd Agatona

hm. Stanisław Matysiak HR. z-ca komendanta szczepu wyjaśnia ideę Rajdów Agaton

Rajd Agaton organizowany jest przez harcerski szczep 211 WDHiGZ z Warszawy, który 19.04.2015 roku przyjął imię Stanisława Jankowskiego
ustanawiając go swoim bohaterem i wzorem dla zuchów i harcerzy.


Co roku odbywa się w kwietniu i ma za zadanie pielęgnować imię bohatera środowiska, a także poszerzać wśród młodych ludzi wiedzę o Cichociemnych, historii okupacji w czasie II wojny światowej, a także przybliżyć młodym ludziom znajomość topografii ich rodzinnego miasta.

Termin rajdu związany jest z objęciem przez Stanisława Jankowskiego dowództwa nad Wydziałem Legalizacji i Techniki w Oddziale II Komendy Głównej Armii Krajowej w Warszawie. Każdy rajd polega na poszukiwaniu przez harcerzy ukrytych skrytek, nawiązujących do skrzynek kontaktowych stosowanych przez AK w trakcie okupacji.

Niepisaną regułą rajdu, którą kierują się organizatorzy, jest zasada, by zaskoczyć uczestników nowatorską formą nawiązującą w jakiś sposób do historii Agatona.

Przykładem mogą być nadrukowane na przeźroczystą folię kontury warszawskich budynków i naklejoną obok małą kropką.Po przybyciu na miejsce i ustawieniu się w odpowiednim miejscu należało patrząc przez folię dopasować wydrukowane kontury do tych prawdziwych – gdy to się udało, naklejona kropka wskazywała miejsce ukrycia skrytki.
Miejscem zakończenia każdego rajdu jest okolica grobu StanisławaJankowskiego na Cmentarzu Ewangelickim przy ul.Młynarskiej w Warszawie.

Warszawa, sierpień 2019

wróć na początek