O książce

W latach 1981 – 1996 ukazały się w Państwowym Instytucie Wydawniczym  cztery wydania książki wspomnieniowej  Stanisława Jankowskiego  „Agatona”„Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie”. Treść książki jest udostępniona na stronie

Na 1 sierpnia 2019 roku Wydawnictwo Bellona we współpracy z Narodowym Centrum Kultury wydało V edycję wspomnień  „Agatona”, ze wstępem Profesora Tomasza Szaroty, uzupełnioną o nowe ilustracje i tym razem w jednym tomie.