Nagrody i odznaczenia

Nagrody i wyróżnienia

 • Złota Odznaka Odbudowy Warszawy 1948
 • Państwowe Nagrody Artystyczne I stopnia (zespołowe)
 • za pracę nad trasą W-Z i Mariensztatem 1950
 • za projekt i realizację MDM 1952
 • Państwowa Nagroda Artystyczna III stopnia za realizację filmu dokumentalnego „Warszawa” 1953
 • Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Budownictwa za Plan perspektywiczny Warszawy i Warszawski Zespół Miejski, dwukrotnie 1960 i 1969
 • Srebrny medal miasta Skopje za projekt odbudowy miasta 1964
 • Złota Odznaka za zasługi dla Warszawy 1970
 • Srebrna Odznaka Towarzystwa Urbanistów Polskich 1973
 • Złota Odznaka zasługi dla województwa katowickiego 1975
 • Nagroda m.st. Warszawy w dziedzinie architektury i urbanistyki 1975
 • Złota Odznaka SARP
 • Złota Odznaka Honorowa TUP 1986
 • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” 1986
 • Złota Odznaka Honorowa Towarzystwa Przyjaciół Warszawy 1988
 • Honorowy Obywatel Warszawy 1995
 • Honorowe członkostwo Klubu Inteligencji Katolickiej 1999

Odznaczenia

 • Virtuti Militari V kl. 1944
 • dwukrotnie Krzyż Walecznych 1944
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Sztandar Pracy 2 klasy
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 1979
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 1994